#ห้ามพลาด Warehouse Sale pop-up
พบกันที่ ศูนย์การค้าแพชชั่น จ.ระยอง ชั้น 1
ในวันที่ 31 ม.ค. 65 - 14 ก.พ. 65
สินค้าลดราคามากมาย ลดสูงสุด 80%