เช็คสาขาร้านบอดี้ โกลฟ ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล เราชนะ, คนละครึ่ง, ม.33 เรารักกัน, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าลำพูน (สาขาในเมือง)
ชั้น 1 เบอร์โทร. 053-530079

2. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา แจ่มฟ้าลำพูน ช้อปปิ้งมอลล์
ชั้น 1 เบอร์โทร. 053-093491

3. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา แฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น
ชั้น 2 เบอร์โทร. 043-226621

4. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา ฟรายเดย์ อุตรดิตถ์
ชั้น 2 เบอร์โทร. 055-403653

5. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา เจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พะเยา
ชั้น 1 เบอร์โทร. 054-480439

6. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา กนกกาญจน์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
ชั้น 2 เบอร์โทร. 034-518969

7. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา เสรีสรรพสินค้า ลำปาง
ชั้น 1 เบอร์โทร. 054-322781

8. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา ซุ่นเฮงพลาซ่า ศรีสะเกษ
ชั้น 2 เบอร์โทร. 045-611660

9. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา อัมพร อยุธยา
ชั้น 2 เบอร์โทร. 035-321415

10. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา ลีทรัพย์สิน สงขลา
ชั้น 2 เบอร์โทร. 074-324510

11. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา ร้อยเอ็ดพลาซ่า
ชั้น 1 เบอร์โทร. 043-511069

12. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา สหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช
ชั้น 2 เบอร์โทร. 075-311108

13. เคาท์เตอร์ บอดี้ โกลฟ สาขา โอเดี่ยนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่
ชั้น 2 เบอร์โทร. 074-350800

*โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ของแต่ละสาขา กับพนักงานขายก่อนเสมอ