*ราคาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 เท่านั้น