*โปรโมชั่น ตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 - 30 พ.ย. 66 เท่านั้น