Body Glove จัดบู๊ธ Warehouse Sale pop-up
เราขนสินค้าลดราคามากมาย ที่ลดสูงสุดกว่า 80%
เริ่มวันที่ 26 - 30 เม.ย. 64 ที่ศูนย์ราชการฯ
อาคาร B รัฐประศาสนภักดี ประตู 2 ฝั่งทิศใต้
แล้วพบกัน!!
 
หมายเหตุ
- สินค้าราคาพิเศษ เมื่อชำระเงินแล้วงดรับคืนสินค้าทุกกรณี
- เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด